ВЕЛИКА СРЯДА В деня на Светата и Велика сряда Юда…

ВЕЛИКА СРЯДА

В деня на Светата и Велика сряда Юда отишъл при
юдейските първенци и уговорил предателството на Христос за 30 сребърника.
Юда е бил изпълнител, на това, което е писано в писанията.

„Защо трябваше Юда да стори това?Имаше ли нужда да го предаде той? Не можеше ли друг някой да предаде Христа? Предаването на Христа беше един вътрешен процес. Крепостта се предаде отвътре. Следователно в Школата, в която ние живеем, трябва да има единство в принципите. И тия принципи не са наложени, аз съм ви говорим толкова пъти. Туй е по свобода. Знайте, че ако вие злоупотребите с тази свобода, вие ще злоупотребите спрямо вашата душа.“
Учителя, Вяра и съмнение, ООК, 17 Юни 1923г.

„Казват, че Юда е предал Христа за 33 сребърника. Това не е още всичко, важно е коя причина го е заставила да го предаде. Причината за това предателство е много по-дълбока. Когато си обясним истинската причина, ние няма да съдим никого: благодарете на този Юда, който изпълни тази незавидна роля на предателство.Ако Христос не беше разпнат на кръста, нямаше да дойде и спасението на човечеството.“
Учителя, Трапезата на Новия Завет, неделна беседа, София, 25 Май 1919г. ,

На няколко пъти Исус е казвал, че ще бъде предаден:

“ знаете, че подир два дни ще бъде Пасха, и Син Човеческий ще бъде предаден на разпятие.“

В деня на Светата и Велика сряда се припомня едно от последните събития преди предарелството: за многоценното миро, което в искреното си разкаяние една жена изляла върху главата на Спасителя (Мат.26:6-13, Марк 14:3-9). Успяла да влезе в дома, дето бил Христос, жената, носеща алабастърен съд с драгоценно миро, искала да засвидетелствува почитта си към Него. В бързината, да не й се пречи на доброто намерение, тя счупила съда и разляла мирото.
Учениците му негодували, че е разляла мирото, което струвало скъпо, можело да се продаде, а парите да раздадат на бедните.

10. Но Иисус, като разбра това, рече им: защо смущавате жената? Тя извърши добро дело за Мене:
11. защото сиромасите всякога имате при себе си, а Мене не всякога имате;
12. като изля това миро върху тялото Ми, тя Ме приготви за погребение.
13. Истина ви казвам: дето и да бъде проповядвано това Евангелие по цял свят, ще се разказва за неин спомен и това, що тя извърши. Матей 26 глава

Според традицията в ранното утро на Великата сряда родителите изпращат децата да наберат големи китки здравец, който се съхранява пред иконите в съд с вода до Разпети петък. Тогава малчуганите го раздават на богомолците, запътили се към църквата. Децата берат и други билки и цветя, с които на сутринта на Великия четвъртък се боядисват великденските яйца.

Не е лесно да знаеш съдбата си, а е велико да я приемеш.

One thought on “ВЕЛИКА СРЯДА В деня на Светата и Велика сряда Юда…

  1. Причината за това предателство е много по-дълбока. Когато си обясним истинската причина, ние няма да съдим никого: благодарете на този Юда, който изпълни тази незавидна роля на предателство.Ако Христос не беше разпнат на кръста, нямаше да дойде и спасението на човечеството.“

Вашият коментар