„Най-благоприятното време за лечение е сега…Всеки един ден от априлий…

„Най-благоприятното време за лечение е сега…Всеки един ден от априлий струва 10 милиона лева злато за вас.“
Учителя

В хороскопа на един човек кои са най-благоприятните месеци за неговото лечение? Въобще за лечение кое време е най-благоприятно?

Най-благоприятното време за лечение е сега. Нищо повече! Всеки един ден от априлий струва 10 милиона лева злато за вас.

Или – туй, което можете да вземете през тези дни, никъде не можете да го вземете. В никоя друга аптека не се намира.

Ами че вие сега вода газите, жадни ходите. Вие сега в един месец от горе можете да наберете толкова енергия, че да станете толкова свежи, жизнерадостни, пълни с идеи, че където ходите, да носите нещо.

Където влезете, да ви чакат хората, да кажат: „Този човек носи нещо свежо със себе си.“ Пък вие сега сте скържави. А тази магнетична енергия като че заразява хората, всички искат да бъдат свежи, бодри, здрави.“
***
Как се познава здравето? Като се срещнат двама здрави хора, винаги се сприятеляват. Човек, който обича, е здрав човек.

И щом дойде до едно състояние да не може да обича, ще знаете, че това е едно болезнено състояние, макар че още не е органически болен.

Учителя
„Великденски подарък“, 24 април 1927 г., Младежки окултен клас

Цялата беседа тук: http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8A%D0%BA