Човекът има душа, която може да поеме по пътя на…

Човекът има душа, която може да поеме по пътя на духа и да даде и да получи Любов от Бог/Създателя.
Изкуственият интелект няма как да получи душа и любов от човека.
Това напомня легендата за Сатанаил, който създал тялото на човека и измолил Бог да го съживи. Дали човека ще помоли Бог да даде душа на машината, а дали Бог ще го чуе и смили? Или „изкуственият интелект“ на неосъзнатия човек ще остане рожба на Егото му, без душа и без любов.

10 thoughts on “Човекът има душа, която може да поеме по пътя на…

Вашият коментар