“Защо съм ви събрал тук, в Школата?
За да се образува едно общество от хора, които да имат велика Любов един към друг, да се образува една среда на Любовта, за да може от този център да се изпратят мощни вълни на Любов в целия свят. Да се разлее тази Любов по света, да достигне до душите на хората и да ги събуди.”

 

   
 
 
 


През 1990 г. Министерският съвет на Република България утвърждава устав на Общество "Всемирно Бяло братство". Впоследствие то е регистрирано по Закона за вероизповеданията в България като Общество „Бяло братство”.

                     

През 1994 г. се създава издателство „Бяло братство”, което е наследник на издателската дейност на Обществото до 1944 г. Преиздава на български и чужди езици лекциите на Учителя, отпечатани до 1948 г., в които е съхранена автентичността на оригиналния текст; публикува нови книги по съхранени стенографски записки. Издава също тематични сборници с извадки от Словото, спомени и творчество на негови последователи. Продуцира филми, изложби и концерти; разпространява CD и DVD, представящи живота и делото на Учителя Петър Дънов. Издава вестник „Братски живот” и списание „Житно зърно”. Издателството има в каталога си над 80 заглавия, сред които и книги на английски, френски, немски, испански, италиански, полски  и др. езици.

 

   
 
 


Днес Общество „Бяло братство” продължава да поддържа традициите, създадени от Учителя през ХХ век. Ежегодно се провеждат съборите на Седемте рилски езера, на които се събират хиляди последователи от страната и чужбина. За последователите на Учението на Бялото братство Рила е свещено място, те пристъпват към тези места с чувство на уважение и благоговение. Водещият принцип в тяхното поведение е абсолютна чистота в мисли, чувства и поведение. Както и по времето на Учителя, преди събора на Второто езеро първо се качва работна група, която трябва да подготви лагера за присъствието на всички ученици и симпатизанти. На първи август лагерът се открива за последователите. Ето как изглежда един ден в лятната школа

 

   
 
 


С многогодишна история са и младежкият събор на Мадара (от 1993 г.), братските срещи на връх Столетов в габровския Балкан, организирани от групите на Габрово, Казанлък и Стара Загора, срещите в Димитровград, Белоградчик, Перник, Бургас, Варна, Русе, Сливен, Дупница и  др. На братските срещи се събират последователи от цялата страна, общуват, разменят идеи, споделят се духовни преживявания. Практикуват се методите за самоусъвършенстване, оставени от Учителя – медитация при изгрева на Слънцето, играят се гимнастически упражнения и Паневритмия. Четат се беседи от Учителя; изнасят се лекции по актуални за общността теми. Организират се общи обеди, изложби и концерти, правят се походи и екскурзии.  Разработват се екологични проекти.


В повечето български градове съществуват братски групи, които се събират да четат беседи и да играят Паневритмия; изградени са и центрове, които са естествени средища на братски живот.

   
 
 

 

От 1991 г. до днес са проведени няколко научни конференции, разглеждащи научно-практически методите за духовно израстване, дадени от Учителя Петър Дънов, и тяхното приложение. Ежегодно след 1990 г. се провеждат семинари, концерти, лекционни курсове, курсове по Паневритмия и др.


Към края на 2006 г., точно 100 години след първия събор на „Бялото братство”, стартира кампанията „Великите българи” по БНТ, по модел на BBC, в която Учителя Петър Дънов бе избран на второ място между Васил Левски и Хан Аспарух.

 

   
 
 През месец юли 2007 г. в България пристигна световноизвестният японски учен д-р Масаро Емото, който от 16 държави избра да бъде в България за Световния ден на водата, в който взеха участие хора от десетки държави. Той посети мястото на Учителя в софийския квартал Изгрев, където е положено тялото му, взе проби от Седемте рилски езера и изнесе лекция в Националния дворец на културата.

   
 
 


През ноември 2007 г. благодарение на съдействието на Питсбъргския и Бостънския университети от печат излезе дипломната работа на Учителя – съвместно издание на Университетско издателство „Св. Климент Охридски” и издателство „Бяло Братство”. Тезата „Миграцията и християнизирането на германските племена” с увод и въведение от проф. Хари Салман от Холандия и ръководителя на Готския проект за България д-р Росен Милев, предизвика интерес в академичните среди – оказа се, че Петър Дънов е първият българин и вторият в света, който пише за произхода на готската азбука по нашите земи и за епископ Вулфила, който превежда Библията на готски език около 370-та година след Христа.

   
 
 

 


В представянето на България във филма на BBC „Чарът на Изтока” журналистът Майкъл Пейлин избира темата за „Бялото братство” и Паневритмията на Рила за специфична и автентична особеност на страната ни.

   
 
Previous Chapter
Contents
Next Chapter